Oppgitt: Bjørg Knutson har hatt en tilknytting til Fjære skole i 20 år, som mamma til tre døtre som har vært elever der. Hun er lei av lovnader fra kommunen som aldri blir holdt. Foto: Anna Torp Kvasjord

– Vi er lei alle løftebruddene

Bjørg Knutson har tre døtre, som alle har vært elever ved Fjære skole de siste 20 årene. I løpet av denne tiden har de opplevd så mange løftebrudd fra kommunen, at hun helt har kommet ut av tellingen.

– Vi har blitt lovet ny skole her i mange, mange år, og nå begynner de å prate om at barneskoleelevene her skal bli flyttet til Fevik også. Jeg er så lei av at løfter aldri blir holdt, at vi hele tiden må leve litt i uvissheten, og jeg savner en langsiktig plan fra administrasjonen i kommunen, planer som de faktisk klarer å følge, sier Bjørg Knutson.

I flere år har elever, foreldre og ansatte på Fjære barneskole blitt lovet at det skal bygges ny skole. Planene har stadig blitt skjøvet på, og andre skoler har blitt prioritert. I rådmannens budsjettforslag som kom nylig, ble det nå foreslått å flytte barneskoleelevene på Fjære barneskole til Fevik, mens ungdomsskoleelevene der skal bli flyttet til Fjære.

Ble lovet ny skole for 20 år siden

Vi møter Bjørg Knutson på Fjære skole, der hun selv har vært elev. De siste 20 årene har hun også hatt alle sine tre døtre der, den yngste går nå i 10. klasse.

– Vi blir jo ikke direkte berørt av denne eventuelle endringen vi, siden jentene er så store nå, men indirekte så vil dette være ødeleggende for oss også. Blir barneskoleelevene her flyttet, ja så ødelegger det et helt lokalsamfunn, det ødelegger idrettslaget her, og det ødelegger for samholdet og tryggheten man har i området her. Skolen er et viktig samlingspunkt, den må vi virkelig ta vare på, sier hun.

Med tre barn på skolen, har Bjørg Knutson vært igjennom flere perioder som foreldrekontakt, og som medlem i FAU. I løpet av disse årene har det stadig vært prat om å bygge ny skole, det har ikke skjedd.

– Den første runden var i 1999/2000 og da hadde vi mange møter angående at vi skulle få en ny barneskole. Den gang ble det lovet at nye Fjære barneskole skulle stå ferdig innen 2012, noe vi syns var en evighet til da. Men vi slo oss til ro med at det i alle fall skulle skje noe. Det skjedde ikke. I 2010 satt jeg også i FAU, og da sa vi nei til kommunens ønske om å rehabilitere skolen med blant annet nye vinduer for flere millioner kroner. Årsaken til at vi takket nei var at skolen allerede da var for liten, og vi ventet jo som sagt på at de skulle bygge en ny skole her, slik det var lovet, sier hun.

Blir forbigått

Bjørg Knutson mener folk på Vik, Fjære, Lia og Kroken, som har elever ved Fjære barneskole, har vært ekstremt tålmodige i disse årene, men at nå får nok være nok.

– Det er cirka 20 år siden jeg var i FAU for første gang, og helt siden da har vi blitt lovet en ny barneskole. Det har ikke skjedd, men vi har registrert at det har blitt flere nye skoler andre steder i kommunen, jeg nevner Fevik, Jappa, Landvik og Grimstad ungdomsskole. Vi kommer bakerst i leksa bestandig, nå mener jeg det jammen er Fjære og Vik sin tur, sier Knutson.

Hun frykter for fremtiden til lokalsamfunnet om Fjære barneskole skulle bli historie. Skolen betyr så mye for så mange, sier hun.

– Det at elevene går på en skole i nærheten av hjemstedet sitt er kjempeviktig, og gjennom skolen og idrettslaget her, så blir både barn og foreldre godt kjent med hverandre. Når man da bor i nærheten av hverandre, så skaper det en trygghet og tilhørighet. Slik blir det ikke om barneskolen her forsvinner, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lite gjennomtenkt

De siste årene har det i flere budsjettforslag vært prat om å legge ned skoler på Fjære. At det nå skjer igjen frustrerer mange, deriblant Bjørg Knutson.

– Vi blir jo opprørte når det stadig er snakk om å legge ned skolen her, og det skaper jo en usikkerhet. Jeg tenker mye på dem som jobber på skolen her, som må jobbe med denne uvissheten i bakhodet hver dag, sier hun.

Knutson stusser også over om rådmannen i det hele tatt har tenkt over hvilke kostnader det vil bli å flytte over 273 elever, som det i dag er på Fjære barneskole.

– Skolen på Fevik er bare fem år eller noe, og det er ganske nytt i skolesammenheng. Skal de flytte ungdomsskoleelevene, og få inn flere barneskoleelever der, må de gjøre mye med bygningsmassen og uteområdet, for barna i denne alderen har helt andre behov enn ungdomsskoleelevene har. Og jeg kan ikke se for meg at de har plass til så mange SFO-barn som de da vil få heller, og hva med parkeringsplasser der? Det vil bli en mangelvare. Flere busser må settes inn, og flere foreldre vil selvsagt hente og bringe barna sine der, siden det er snakk om barn som går på SFO. Har de tenkt på det, undrer hun.

Nå håper Bjørg Knutson at politikerne tenker seg godt om før de tar sin beslutning.

– De må tenke langsiktig her, tenke på barna og på lokalsamfunnene. Vi har en utrolig god skole her på Vik med dyktige, trygge og rause lærere. Vi må ta vare på arbeidsplassen deres, og vi trenger bygdeskoler som det Fjære barneskole er, det betyr alt for nærområdet og lokalsamfunnet, sier hun.

Vil kjempe for Vik

Bjørnar Birkedal er leder i oppvekst- og utdanningsutvalget, og forstår frustrasjonen til Bjørg Knutson og andre.

– Jeg har full forståelse for at folk reagerer på rådmannens budsjettforslag. Mange ble nok litt overrasket over forslaget om å flytte elever fra Fjære til Fevik, og det ble vi også. Så er det viktig å huske på at dette bare er et forslag, det er ikke vedtatt noe ennå. Vi har jo handlingsplaner som er godkjent i kommunestyret der Vik er et satsingsområde, og det er vi i mitt parti opptatt av å holde fast ved. Og så er det viktig å huske på at vi ikke bare må se på tallene her, vi må også tenke på hva slags ringvirkninger denne flyttingen eventuelt vil ha å si for Vik, sier han.

– Folk på Vik har ventet på ny skole i flere tiår, og opplever løftebrudd på løftebrudd. Hva syns du om det?

– Det er selvsagt beklagelig. Men så er det slik at kommuneøkonomien svinger fra tid til annen, og da må man prioritere hardt. Vi i Arbeiderpartiet har sagt at vi ønsker en ny skole på Vik, for det trengs. Alle vet at skolen der er kondemnerbar, og vi i Ap ønsker ikke at fremtidige kommunestyrerepresentanter fra Vik skal ha en slik start på livet, med en så dårlig skole. Vi vil kjempe for skolen der, men det er tidlig i prosessen, så jeg kan ikke si så mye ennå. Det jeg kan si er at det er mange hensyn å ta her, men det å flytte barneskolebarn fra Fjære til Fevik mener vi at ikke er noen god løsning, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Birkedal gleder seg over å se at det er så mange som viser engasjement i denne saken.

– Jeg vet det er mange som engasjerer seg her, og det vil nok bli folkemøter og litt av hvert. Jeg får flere kommentarer og telefoner om dette, og jeg syns det er godt å se at folk engasjerer seg, det setter vi folkevalgte stor pris på. Da får vi belyst sakene fra mange sider. Vi som politikere må lytte til administrasjon, til innbyggere, og til de som har stemt på oss, og så skal vi prøve så godt vi kan å holde det vi har lovet, sier han.