Det var god stemning og behersket glede på KrFs valgvake på Herlighed mandag kveld.
Det var god stemning og behersket glede på KrFs valgvake på Herlighed mandag kveld.

– Vi er godt fornøyd med dette foreløpige resultatet

Da forhåndsstemmene var talt opp mandag kveld, lå KrF an til å få 16,2 prosents oppslutning, og seks representanter inn i kommunestyret.

– Jeg sa før valget at hvis vi får seks representanter inn i det nye kommunestyret, så skal vi være fornøyd med det. Jeg er derfor godt fornøyd med dette foreløpige resultatet, så får vi se hvordan det holder seg utover kvelden.

Dette sa ordfører Kjetil Glimsdal til Adressa rett etter at resultatet av de foreløpige stemmene var blitt offentliggjort mandag kveld.

Tidligere på valgkvelden hadde Glimsdal tro på at det kunne gå veien for dem i dette valget.

– Jeg har tro på at det kan bli fire nye år for meg som ordfører. Jeg er derfor fortsatt optimist, selv om jeg ikke tar noe for gitt, sier han.

Spent på valget

Han syntes også det ville bli spennende å se hvordan de ulike sakene som har vært oppe i valgkampen ville slå ut i år.

– Ja, hvilke saker tror du har vært med på å avgjøre dette valget?

– Jeg tror at den rapporten fra Agenda Kaupang som kom, og som ikke er behandlet verken hos rådmannen, administrasjonen eller politisk, har noen elementer som kan ha spilt inn. Det gjelder både helse, skole, og ikke minst Fjære og Holviga skoler. Når jeg også hørte på hva folk sa på stand, har utviklingen av havneområdene som Torskeholmen og Gundersholmen også vært viktige. I tillegg har økonomistyringen og det politiske lederskapet vært avgjørende for hva folk har stemt. Og selvfølgelig innkjøpssaken. Den ligger under det hele her, og har nok vært medvirkende. Men jeg tror denne har fått ulik vekting hos ulike velgere, sier ordføreren.

Han er for øvrig glad valgkampen nå er over.

– Ja, nå er det godt det er valg. Nå må vi begynne å konsentrere oss om å drive kommunen igjen. Det er liten tvil om at slike valgkamper tar mye oppmerksomhet og tid, sier han.

En valgkamp han for øvrig synes har vært både fin, redelig, og til dels hyggelig til tross for uenigheten som har vært.

kjetil@gat.no