På vent: Kommunestyret og andre politiske møter er utsatt til over påske. Foto: Kjetil Karlsen

Utsetter politiske møter

Det blir ikke møter i kommunestyret og andre politiske utvalg de neste par ukene.

Torsdag la ordføreren og rådmannen frem nye tiltak for å begrense smittefare i Grimstad. Da var det uavklart hva som skulle skje med de politiske møtene som står på kalenderen i tiden fremover.

Fredag ettermiddag ble imidlertid alle folkevalgte informert om at alle ordinære politiske møter er utsatt til etter påske. Formålet er å begrense smitte av koronavirus.

Unntaket er formannskapet 19. mars, som holdes for å fatte vedtak som haster