AKTOR: Statsadvokat Leif Aleksandersen som har signert tiltalen mot familiefaren. Foto: Arkivfoto

Tiltale: Skal ha mishandlet kone og barn over 17 år

En mann i 40-årene fra distriktet er tiltalt for mishandling og vold mot sin daværende kone og deres felles barn.

Det er statsadvokatene Leif Aleksandersen og Jan Tallaksen som har utferdiget og signert tiltalen mot familiefaren.

Forholdene tiltalte må svare for skal ha funnet sted i tidsrommet fra 2002 til august 2019. Straffesaken kommer opp for Aust-Agder tingrett senere, etter at tiltalen ble ferdig i juli i år.

Erkjenner skyld

– Min klient erkjenner skyld. Ut over dette ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier tiltaltes forsvarer, advokat Torleiv Drangsland ved advokatfirmaet Hald & co AS i Arendal, på spørsmål om hvordan tiltalte ser på påstandene i tiltalen.

Familiefaren er tiltalt for grovt eller gjentatt å ha mishandlet ved å ha truet, tvunget, begrenset bevegelsesfriheten til, øvet vold mot eller på annen måte ha krenket sin tidligere eller nåværende ektefelle, sine eller dennes slektning i rett nedstigende linje. Mishandlingen er grov særlig fordi det legges vekt på at den har vart over lang tid.

Han er også tiltalt for grovt ved trusler, tvang, frihetsberøvelse, vold eller andre krenkelser, alvorlig eller gjentatt å ha mishandlet sin nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer. Mishandlingen er grov fordi det særlig legges vekt på dens varighet.

Barna fikk lide

Det fremkommer også av tiltalen at mannen skal ha utøvde vold mot eller på annen måte krenket sine barn delvis i påsyn av hverandre, ved slag med flat hånd, spark, kasting av gjenstander, og for å tvinge ett av barna til å spise mat.

For samtlige av barna skal mannen flere ganger tatt de hardt rundt skuldrene på en aggressiv måte, jevnlig oppførte seg skremmende og ropte/skrek i nærvær av barna. I denne saken er blant annet allmenne forhold vurdert, blant annet straffeprosesslovens bestemmelser som sier at den offentlige påtalemyndighet skal påtale straffbare handlinger når ikke annet er bestemt ved lov.

- Påstand om erstatning/oppreisning til de fornærmede forbeholdes nedlagt. Påstand om kontaktforbud forbeholdes nedlagt, står det avslutningsvis i tiltalen som statsadvokat Leif Aleksandersen har skrevet, og statsadvokat Jan Tallaksen har signert.