Baneheia: Drapene i Baneheia skjedde i nærheten av det populære badestedet 3. stampe. Foto: Vidar Metveit

Etterforsker mulige tjenestefeil fra politiet i Baneheia-saken

Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning for mulige tjenestefeil fra politiet i forbindelse med gjenopptakelsen av Baneheia-saken.

Det skriver Spesialenheten i en pressemelding.

Etterforskningen er for å avklare om det forsettlig eller uaktsomt er holdt tilbake relevante opplysninger for påtalemyndigheten og Gjenopptakelseskommisjonen.

– Ved Oslo politidistrikts nye etterforskning av saken, kom det fram at Jan Helge Andersen har hatt en tidligere straffesak som ble etterforsket i 2009 og som det ikke var opplyst om fra Agder politidistrikt ved forberedelsen av gjenopptakelsesbegjæringen. Det ble i stedet uttrykt at det ikke forelå opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg mot voksne eller barn, kommer det fram i pressemeldingen.

Spesialenheten har iverksatt etterforskning for mulige tjenestefeil for å avklare om det forsettlig eller uaktsomt er holdt tilbake relevante opplysninger for påtalemyndigheten og Gjenopptakelseskommisjonen.

– Vi mener det er riktig med en slik etterforskning i en så alvorlig sak som Baneheia-saken, der alle forhold må belyses – også dette. Det er viktig for legitimiteten, sier politimester Kjerstin Askholt i Agder politidistrikt til TV 2.

Etterforskningen består blant annet i å gjennomføre avhør og innhente dokumentasjon. Etterforskningen antas ferdig i første halvdel av september 2022, og saken vil deretter bli oversendt til Sjefen for Spesialenheten for påtaleavgjørelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gjenopptakelseskommisjonen vedtok i 2021 å gjenåpne Baneheia-saken.

Les også
TV 2: Polititabbe kan ha gjort at Kristiansen fikk vite at Andersen var pågrepet
Les også
Endrer forklaring i Baneheia-saken