Fire trinn: Regjeringen har nå presentert en plan i fire trinn for hvordan de vil åpne opp igjen samfunnet. Her et tidligere bilde fra Grimstad. Foto: Johnny Foss

Slik vil regjeringen åpne opp samfunnet igjen

Regjeringen har nå laget en plan for hvordan de ser for seg at Norge skal åpnes opp igjen etter koronapandemien. Ifølge regjeringen er data viktigere enn datoer, og barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv.

Dette er klart når Erna Solberg onsdag legger fram regjeringens plan for gjenåpning av det norske samfunnet etter at de har fått bedre kontroll på koronapandemien og smittesituasjonen er stabilisert på et lavere og håndterbart nivå. Onsdag orienterer statsminister Erna Solberg (H) først Stortinget om planen, før hun vil holde en pressekonferanse om planen som er tenkt å starte klokka 13.00. Du kan følge begge deler her på Adressa.

Her er redegjørelsen for Stortinget.

Og her er pressekonferansen.

Ifølge en pressemelding fra Statsministerens kontor onsdag går det fram at gjenåpningen av Norge ikke planlegges rundt konkrete datoer, men heller viser hvilke forutsetninger som må være til stede for at samfunnet skal kunne åpnes opp igjen. Planen sier også i hvilken rekkefølge de ulike delene av samfunnet skal åpnes opp igjen.

– Takten i gjenåpningen bygger på data, ikke datoer. Barn og unge skal prioriteres først, deretter arbeidsplasser og næringsliv, står det i pressemeldingen.

Les også
Idag kommer de første leveransene: – Nå skal vi endelig få en god ladning med vaksine
Les også
Dette mener kommuneoverlegen om en gjenåpning av samfunnet igjen

Består av fire trinn

Regjeringens gjenåpningsplan består av fire trinn og en oversikt over hvilke tiltak som lettes på i hvert trinn. Det første trinnet vil være å reversere alle eller deler av de strenge nasjonale tiltakene som ble innført før påske.

– Slik det ser ut nå, med dagens utvikling av epidemien og tempoet for vaksinasjonen, vil det tidligst være mulig å starte på det andre trinnet av gjenåpningsplanen i siste halvdel av mai, står det videre.

– Vi skal tilbake til en mer normal hverdag, og vi skal gjøre det trinnvis og kontrollert. Vi har stått i dette sammen. Vårt mål er at vi også skal komme sammen ut av krisen, sier statsminister Erna Solberg (H) i pressemeldingen.

Basert på anbefalinger

Gjenåpningsplanen er basert på en anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Den skal bidra til forutsigbarhet i en situasjon som fortsatt er preget av usikkerhet. Det kan komme nye mutasjoner som endrer spillereglene. Det er noe usikkert hvor fort vaksinene kommer og hvor godt de virker mot smittespredning. Det er derfor ikke hensiktsmessig å tidfeste de ulike trinnene i planen.

– Vi ønsker å beholde kontrollen over smittespredningen slik at antall personer som får alvorlig sykdom og antallet som dør er lavt. Barn og unge skal prioriteres først i gjenåpningen, deretter hensynet til arbeidsplasser og næringsliv, påpeker Solberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Gjenåpningsplanen planlegges ikke etter konkrete datoer. Før det blir aktuelt å gå fra ett trinn til et annet, vil det bli gjort vurderinger basert på tre sjekkpunkter:

1) Smittesituasjon og sykdomsbyrde

2) Kapasitet i helsetjenesten

3) Vaksinasjon

– For hvert trinn i gjenåpningen, må vi følge situasjonen nøye. Hvis antall smittede og antall syke ikke går opp, kan vi gå videre til neste trinn etter tre uker. Hvis antall smittede og syke øker, må vi vente eller stramme inn igjen. Med andre ord er det data og ikke datoer som vil styre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Har en plan: Statsminister Erna Solberg (H) orienterer onsdag om regjeringens plan for gjenåpning av det norske samfunnet. Foto: statsministerens kontor

Fortsatt behov for lokale og regionale tiltak

Selv om det kommer lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene, vil det fortsatt være nødvendig å slå ned lokale utbrudd med lokale eller regionale tiltak. Folk må derfor være forberedt på at det kan bli enda større forskjeller på smitteverntiltakene i ulike deler av landet, står det i pressemeldingen.

Dette er de fire trinnene

For å ha kontroll vil det være behov for å se resultater av hvert trinn, før man kan gå videre til neste. Det er smittesituasjonen som bestemmer fremdriften. For å ha nok data til å bestemme dato, må det gå om lag tre uker mellom hvert trinn.

Trinn 1: Lette på tiltak som ble innført før påske. Det vil blant annet si å vurdere:

– Inntil 5 gjester i private hjem.

– Arrangementer som kun samler personer fra én kommune kan gjennomføres.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Skjenking til klokka 22.00, med krav om matservering.

– Avstandsanbefalingen endres tilbake til 1 meter.

– Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.

– Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste, tilviste plasser

Trinn 2: Det åpnes for:

– Økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

– For besøk i private hjem åpner vi forsiktig fra 5 til 10 gjester, fordi vi vet at mye av smittespredningen nettopp har skjedd i slike sammenhenger.

– For private arrangementer i leide lokaler vil det blir åpnet for inntil 20 personer

– Skjenketiden utvides til klokka 24.00 og kravet om matservering fjernes.

– Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste, tilviste plasser.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.

– For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

– Reiser innenlands kan gjennomføres.

– Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være stenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.

– Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Vi vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.

– Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Trinn 3: Her vil det kunne lempes ytterligere på restriksjoner både i det private og det offentlige rom.

– Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme. 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.

– For offentlige arrangementer vil det bli gjort egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat.

– Det blir normale skjenketider, men det vil fortsatt være krav om registrering og god avstand mellom gjester.

– Vi vil fortsatt ønske at flest mulig jobber på hjemmekontor.

– I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

– Toppidrettsutøvere kan nå drive tilnærmet normal idrettsaktivitet.

– Vi vil også åpne for mer utenlandsreiser, men med fortsatt krav til karantene og testing. Disse kravene kan imidlertid bli endret fra i dag. Også for reiser utenlands vil vi vurdere hvordan koronasertifikatene kan brukes.

– Det vil også åpnes for mer normal arbeidsinnvandring.

Trinn 4: Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand og at man er hjemme når man er syk eller i karantene. Det kan fortsatt være behov for noe hjemmekontor.

– Det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende. Det kan fortsatt være aktuelt med innreiserestriksjoner, særlig for reisende fra tredjeland. En må regne med at det kan være krav om karantene og test for reisende fra enkelte områder. Også reglene som gjelder for innreise, må løpende vurderes.

­– Innholdet i trinnene vil kunne endres blant annet basert på ny kunnskap om hvordan smitte skjer og de erfaringene som gjøres gjennom gjenåpningen. Regjeringen vil derfor gjøre en ny vurdering av planen før sommeren, sier Solberg.