Nye regler: Statsminister Erna Solberg (H) gjør det klart at regjeringen nå strammer inn smittevernsreglene i Norge. Foto: Statsministerens kontor

Slik strammer regjeringen inn for å motvirke økt koronasmitte

Regjeringen holder mandag ettermiddag en pressekonferanse der de gjør det klart at de nå strammer inn på flere områder i samfunnet.

For å ta vare på liv og helse og unngå at Norge havner i samme situasjon som mange europeiske land, innfører regjeringen nye målrettede tiltak for en tidsbegrenset periode. Dette går frem av en pressemelding fra regjeringen mandag ettermiddag.

Norge har nå det høyeste antall innlagte pasienter med covid-19 siden mai.

– Vi står foran den mest alvorlige situasjonen med å snu smitten siden mars. Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien, sier statsminister Erna Solberg (H) i pressemeldingen.

Hun understreker at hvordan vi alle opptrer i ukene framover, er helt avgjørende for smitteutviklingen.

Vi må dessverre være forberedt på at det vil bli flere innlagt på sykehus med covid-19 fremover, og det vil bli flere alvorlig syke. Vi må sette inn nye tiltak for å snu denne utviklingen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

I august var det 300 smittede i uken i Norge. I september var dette tallet økt til 700 smittede i uken. I oktober var det 900 nye smittede i uken. Den siste uken har smitten også økt videre, også blant de eldste.

– Kommunene har rustet opp beredskapen, og vist at de kan håndtere lokale utbrudd. Nøkkelen til å slå ned smitten er gode og målrettede tiltak. Nå får kommunene enda flere verktøy, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i pressemeldingen.

Regjeringen viser til at myndighetene nå har mer kunnskap om smittespredning blant barn, og derfor er det ikke behov for så strenge råd for de yngste.

– Vi strammer inn på en rekke områder for å få mindre smitte i samfunnet. Det vil gjøre det enklere å holde barnehager og skoler åpne, og det er en viktig prioritet for regjeringen, sier kunnskaps og integreringsminister Guri Melby (V).

Alle tiltakene vil vare frem til tidlig i desember.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Nasjonale tiltak

Følgende nasjonale tiltak trer i kraft ved midnatt, natt til onsdag 28. oktober:

I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.

– Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.

– Vi anbefaler at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger, i kortere tid og ikke med for mange forskjellige personer i løpet av en uke.

– Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler skal ha en grense på maksimalt 50 deltakere.

– Dagens adgang til å ha 600 personer til stede på utendørs arrangement begrenses til å gjelde arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

– Regjeringen foreslår å styrke kommunene når det gjelder kontroll med etterlevelsen av reglene for arrangementer, serveringssteder og arbeidstakere.

Karanteneregler

I tillegg til i private sammenkomster, ser vi også økt smitte som følge av økt arbeidsinnvandring. Det skyldes både at noen ikke følger dagens regler, men ikke minst at den alvorlige smittesituasjonen i Europa øker risikoen ved dagens unntaksordning. Derfor vil regjeringen stramme inn dagens regler for arbeidsinnvandring:

– Utenlandske arbeidstakere fra det som EU kaller for røde land, vil ikke lenger få unntak fra karanteneplikten.

– Øvrige arbeidstakere kan fortsatt få karantenefritak. Men her skjerpes også reglene inn: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Lokale tiltak som kommuner med høy smitte bør vurdere å iverksette

Ved lokale smitteutbrudd skal kommunene, sammen med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, vurdere innstramminger av de nasjonale tiltakene og behovet for egne tiltak basert på rundskrivet fra regjeringen. Rundskrivet med forslag til lokale tiltak forsterkes ytterligere:

– Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.

– Påbud om munnbind bør innføres ved alle kollektivreiser til/fra/i regionen.

– Påbud om munnbind bør innføres innendørs på offentlig sted (butikker, kjøpesentre) der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

– Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder bør innføres for alle ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

– Forbud bør innføres mot innslipp ved utesteder etter kl. 22:00.

– Forbud bør innføres mot mer enn 20 deltagere ved innendørs arrangementer uten fastmonterte seter (normalt 200).

– Påbud bør gis om hjemmekontor for arbeidstakere med oppgaver som ikke krever fysisk oppmøte hele/deler av arbeidsuken.

– Oppfordring bør gis til bruk av digital fjernundervisning for studenter der dette er praktisk gjennomførbart.