Møte i nominasjonskomiteen i Frp: Nominasjonskomiteen i Frp hadde mandag kveld møte på Grimstad rådhus. Der valgte de hvem som de mener bør stå på topp av lista til neste års stortingsvalg. Lene Langemyr, leder, og Torbjørn Nilsen, nestleder, var begge med på møtet. Foto: Kjetil Karlsen

Slik skal flere hundre tusen kroner brukes for å bekjempe ensomhet blant eldre

Det skal brukes over en halv million kroner lokalt i Grimstad.

I revidert nasjonalbudsjett har Frp forhandlet inn en tiltakspakke til forebygging og bekjemping av ensomhet blant eldre. Det kunne varaordfører Lene Langemyr (Frp) fortelle formannskapet torsdag. Det var hennes partifelle Åshild Bruun-Gundersen, som er helsepolitisk talsperson for Frp og sitter på Stortinget, som kunne overbringe nyheten.

– Det har vært vondt av å lese og høre om eldre som har sittet hjemme i månedsvis uten besøk og uten å kunne gå ut fordi de er i risikogruppen. Eldre på sykehjem som ikke har sett sine kjære på flere måneder. Frp har prioritert å sette inn en stor innsats for å legge til rette for aktivitet og løfte livskvaliteten for mange eldre, sier Bruun-Gundersen.

Til sammen over en halv million kroner går til tiltak i Grimstad.

Følgende midler er tildelt til Grimstad kommune:

Styrke og balansegrupper: 300.000 kroner (utvide for å ta imot 30 stk til: sees på som alternativ til dagsenter)

Groos fritidsordning for hjemmeboende eldre: 270.000 kroner (ønsker å etablere seniorsenter fem dager i uka. Mye aktiviteter)

Sosial bokkafe på biblioteket: 34.000 kroner (6 arr./ maks 40 pr gang)

– Nå har Grimstad Frp vært pådrivere for å kunne gjenåpne dagsentertilbud, og det åpnes stadig flere plasser. Det er vi glade for, men alle bør ha alternative tilbud for å kunne fylle hverdagene sine, så disse midlene som Åshild har forhandlet frem i statsbudsjettet, vil komme godt med og vil være til gleder for mange eldre, sier Langemyr.

– Har kostet mye for mange

Pengene var søkbare for frivillige organisasjoner som legger til rette for gode tiltak for eldre.

– Pengene skal både løfte tilbudet på sykehjemmene og bidra til en bedre livskvalitet for eldre som bor hjemme. Det skal legges til rette for aktivitet og å bekjempe ensomhet. Isolasjon, ensomhet, usikkerhet og redsel har kostet mye for mange eldre. Tilbakemeldinger bekrefter at svært mange eldre har hatt utfordrende tider siden samfunnet stengte ned i midten av mars. Frp mener at de eldre, som har vært med å bygge opp velferdssamfunnet vi er så glade i, og som aldri roper høyest, fortjener å bli satset på slik at vi kan bekjempe ensomhet og sikre bedre livskvalitet, sier Bruun-Gundersen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.