annonse

- Skjebnetid for havneområdet i Grimstad

BEKYMRING
BEKYMRING: Knut Brautaset er bekymret for konsekvensene av utbyggingsplanene på Odden, Torskeholmen og Gundersholmen.
INNLEGG
INNLEGG: Knut Brautaset skriver om planene rundt havneområdet. (Foto: )

+ Knut Brautaset uttrykker bekymring for estetikk, harmoni og allmenn tilgjengelighet i havneområdet.

annonse