OVERSIKT: Ute i elva hadde Tor Kviljo full kontroll på hvor steinene skulle legges. Foto: Baard Arvid Larsen

Positive tegn å spore for småfisken

Både i 2018 og 2019 var det ikke ungfisk å se i Nidelva ved Espeland i Froland. I år er det derimot sett mye småfisk.

Tor Kviljo er mannen som hjelper Agder Energi Vannkraft med lakseprosjektet som nå er ferdig i Nidelva. Et prosjekt som er en del av en større innsats for å få mer laks.

Kristiansanderen har utdannelse fra Universitetet i Oslo, og jobbet 18 år hos fylkesmannen. Han hjelper til med å sørge for at Nidelva skal bli en bedre lakseelv.

Veteran

De siste 14 årene har Kviljo drevet Terrateknikk, og er ifølge Aleksander Andersen i Agder Energi Vannkraft AS en veteran på fagområdet.

– Jeg går over området før steinene legges ut for å finne det beste området for å lage skjulesteder for ungfisken, forklarer Kviljo.

SMÅLAKS: Den er sett flere steder i år enn på mange år, så kanskje begynner Nidelva å bli bedre? Foto: Baard Arvid Larsen

– Bortimot 600 grupper med steiner legges ut i elva. Fra gyteområdet som ligger oppstrøms den gamle moloen, blir det nå en ”korridor” med skjulesteder nedover til det store oppvekstområdet, legger han til.

Kresne

Tor Kviljo kan fortelle at forskning viser at ungfisken ikke tør å bevege seg over større områder uten skjul, for å komme videre i elva. Derfor er arbeidet som nå utføres, viktig.

– Det at vi i år har sett mer ungfisk i elva en før, er jo positivt. For det kan tyde på at forholdene kan være i ferd med å bedre seg litt i elva, sier Kviljo.

Nylig var fylkesmannens miljøvernavdeling, ved seniorrådgiver Frode Kroglund, på befaring i elva. Og han kunne notere seg for positive tegn.

TILRETTELEGGER: Tor Kviljo anviste plassene for hvor steinmassene skulle legges. Foto: DRONEFOTO: BAARD LARSEN/HOMDAL & LARSEN AS.

Også da ble det sett en del ungfisk. Frolendingen så også ungfisk i elva, som bildet klart viser. Dette gjør at man kan ha en grunn til å bli litt optimist for laksens framtid.

Flere nyheter

Før helgen kunne Nedre Nidelv Elveeierlag fortelle at det var fanget flere store laks, som er blitt PIT-merket.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

PIT-telemetri er elektronisk sporing av individuelt merket fisk. Merket laks kan registreres av PIT-antenner montert nær utløpet av elva under ned – og oppvandring.

Under fangsten av fisk i slusa, som skulle merkes, ble opp mot 15 laks merket. Den største skal ha veid over 14 kilo, ifølge Facebook-siden til Laksefiske i Nidelva, Aust-Agder.

Laksetrappen

Et annet prosjekt som man håper å komme i gang med i løpet av høsten, er byggingen av ny laksetrapp ved Rygenedammen. Dette arbeidet starter mest sannsynlig så fort endelig tillatelse er kommet fra NVE, og endelig investeringsbeslutning er tatt.

Formålet med den nye laksetrappen er at det skal bli lettere for laksen å gå opp elva når fisken selv finner det for godt. Ikke når det er åpnet luke i demningen eller den blir hjulpet over etter at fisket er ferdig på høsten.

Arbeidene vil starte først på landsiden, da kraftproduksjonen fortsatt er stengt på Rygene. Rundt november ventes anlegget å starte opp igjen, og da kan laksetrappen ferdigstilles også i vanndelen nedstrøms Rygene dam.