Økning: Politistasjonssjef Terje Gundersen får halvannen ny stilling til Grimstad. Hans nye arbeidssted, Arendal og Froland har fått to nye politistillinger for 2022. Her avbildet i en annen forbindelse. Foto: Baard Larsen

Politiet i Agder styrker bemanningen - så mange får Grimstad

Agder politidistrikt får tildelt 16 nye politistillinger med helårsvirkning for 2022. Av disse blir halvannen stilling tildelt Grimstad politistasjon.

– Dette er veldig gledelig. Med denne stillingsøkningen får vi muligheten til å løfte opp bemanningen lokalt i hele Agder politidistrikt. Det vil bidra til at vi får et mer synlig og tilgjengelig politi, sier politimester Kjerstin Askholt, i en kommentar.

Fordelingen av stillingene er drøftet med tillitsvalgte i distriktet, og det er forsøkt å ta hensyn til ønsket om enda større tilgjengelighet og synlighet ute i distriktet.

En styrke

– Dette er helt i tråd med Agder politidistrikts eget ønske og plan for oppbemanning når vi nå er så heldige å få nye stillinger, påpeker politimesteren.

Politimesteren legger til at det er flere områder i organisasjonen hvor det er behov og ønske om nye stillinger for å kunne øke kvaliteten og kapasiteten ytterligere på arbeidet for distriktet totalt sett.

– Med disse nye politistillingene vil vi særlig styrke vår synlighet og operative evne ute i distriktet, fremholder Askholt.

Synlige: Litt av poenget med flere politistillinger, er å ha flere patruljer ute på hjul. Foto: Janicke Yttervik

Positivt

Terje Gundersen, som snart går over i stillingen som politistasjonssjef ved Arendal og Froland politistasjon, er godt fornøyd med tildelingen som Grimstad får.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Per i dag er det ingen stillinger som er ubesatte, så det at Grimstad får 1,5 stilling ved politistasjonen, medfører en reell styrking av bemanningen. Så dette er positivt, sier politistasjonssjefen ved Grimstad politistasjon.

– Å få flere nye stillinger til politistasjonen i Grimstad er veldig viktig, ettersom dette gir oss økt kapasitet og bedre beredskap. Det åpner muligheten for å være enda mer synlig og til stede i kommunen, også med kriminalitetsforebyggende tiltak, legger Gundersen til.

Disse får stillingene

Rekrutteringsprosessen har ifølge Agder politidistrikt startet og stillingene vil snart bli utlyst. I samråd med fagforeningene er det besluttet følgende fordeling av stillingene:

Grimstad politistasjon: 1,5 stillinger

Arendal og Froland politistasjon: 2 stillinger

Kristiansand politistasjon: 2,5 stillinger

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Søgne og Songdalen politistasjon: 2 stillinger

Lillesand og Birkenes politistasjon: 2 stillinger

Vennesla og Iveland politistasjon: 2 stillinger

Farsund og Lyngdal politistasjon: 2 stillinger

Flekkefjord og Kvinesdal politistasjon: 2 stillinger