Ran av bensinstasjon: YX-stasjonen ved Gaupemyr i Lillesand har blitt ranet to ganger de siste årene. Senest i desember i fjor. Nå er en gutt pågrepet for ranet. Dette bildet er fra da stasjonen ble ranet lille julaften 2019. Foto: Baard Larsen

Pågrepet etter YX-ranet ved E18

En person pågrepet etter ran i Lillesand i desember.

Politiet opplyser i en pressemelding at de har pågrepet en person i forbindelse med ranet på bensinstasjonen YX på Gaupemyr i Lillesand 12. desember 2021.

Ransaking

– Politiet har siden ranet fant sted i desember utført en rekke etterforskningsskritt som i går tirsdag førte til at det ble gjennomført ransaking og pågripelse av en mindreårig gutt. Det ble gjort funn under ransakingen som ytterligere forsterket mistankegrunnlaget mot vedkommende. Gutten har i avhør erkjent straffeskyld for forholdet, sier påtaleansvarlig, Thea Hobbesland.

Les også
Ranet bensinstasjon like over kommunegrensen

Ikke våpen

Hun legger til at det ikke er informasjon i saken som tilsier at det har blitt brukt våpen i forbindelse med ranet.

Når etterforskningen er ferdigstilt vil saken bli oversendt til statsadvokaten i Agder med forslag om påtaleavgjørelse.

– Som følge av siktedes alder vil aktuelle reaksjonsformer være ungdomsstraff, ungdomsoppfølging eller samfunnsstraff dersom vilkårene for øvrig er til stede. Politiet vil også følge opp vedkommende i det forebyggende sporet, sier Hobbesland.

Les også
Ran i nabobyen, rolig natt i Grimstad