Opprettholder: Kommunikasjonssjef Petter N. toldnæs opplyser at krav om munnbind blir opprettholde i to uker til for en del ansatte i helse og omsorg. Foto: Janicke Yttervik

Opprettholder krav om munnbind for ansatte

Krav om bruk av munnbind for en del ansatte i helse og omsorg fortsetter i to uker til.

Det opplyser kommunikasjonssjef Petter N. Toldnæs i en mail til Adressa.

Hensikten med bruk av munnbind er å beskytte brukerne mot potensiell smitte fra ansatte, og det gjelder for sykehjem, omsorgsboliger, habiliteringstjenesten og hjemmesykepleie. Det gjelder ikke for tjenester som kan gis der det er mulig å holde minst 1 meters avstand.

Uro og bekymring

«For noen tjenester innen habilitering, psykisk helse og rus, kan det være nødvendig å gjøre individuelle vurderinger, så bruk av munnbind ikke skaper en uro og bekymring som kan være til skade for hensikten med tjenesten», heter det.

For hjemmetjenestene og andre som går inn og ut av ulike brukeres hjem, anbefales bruk av type I-munnbind, som tas på i det man skal inn til brukeren, og tas av og kasseres når man forlater brukere. På institusjonene, HDO og andre steder der munnbindet skal brukes over noe tid, brukes ordinære type II-munnbind som kan brukes i inntil 3 timer, der det er viktig at munnbindets utside ikke berøres.