Fortsetter: De siste nettene har E18 mellom Grimstadporten og Rannekleiv vært stengt. Det vil veien være til morgenen 10. september. Foto: Baard Larsen

Nattestenger E18 mellom Temse og Rannekleiv i en uke

Statens vegvesen informerer om at Mesta skal fortsette med asfaltarbeidene på E18. Dermed blir det på ny stengt vei.

– Vi stenger E18 mellom Rannekleivkrysset, kryss 75 og Temsekrysset, kryss 77, på strekningen Kristiansand til Arendal. Det blir omkjøring via fv .407 over Rykene, forteller Stig Olav Ramse, leder for drift og vedlikehold sør ved Statens vegvesen.

Les også
Dette er grunnen til at E18 blir stengt to netter på rad
Les også
Derfor stenges E18 gjennom Grimstad flere netter på rad

Stengningen, som skjer på grunn av asfaltarbeider, vil finne sted fra og med onsdag 1. september til og med torsdag 9. september. Omkjøringen via Rykene starter klokken 21 hver dag, og avsluttes klokken 6.00 den påfølgende dagen.

Dette betyr at fra fredag 10. september klokken 6.00 skal arbeidet med å bytte slitelaget på E18 være ferdig i denne omgang. Som ved tidligere stenginger, planlegges det også få tatt andre utbedringsarbeider siden motortrafikkveien er stengt.