Kan bli butikk: Nå kan denne fotballbanen til Express på Moy Moner snart bli en grønn Kiwi-butikk i stedet for. Foto: Arkivfoto

Fotballbanen selges – Kan komme dagligvare her i stedet

Det er ikke alltid det er behov for å beholde fotballbaner, selv ikke om de er 81 år gamle. Det er tilfellet med Express' fotballbane på Moy Moner.

Idrettslaget Express har i lengre tid gått med planer om å kvitte seg med den gamle fotballbanen deres på Moy Moner. Allerede i 2016 begynte de å sysle med planene om ikke de skulle kvitte seg med den gamle gressbanen, og i 2018 hadde kubben et innspill til revisjonen av kommuneplanens arealdel. Da foreslo de å endre arealformålet på tomten fra idrett til bolig og næring. Nå viser det seg ifølge Agderposten at dette ikke lenger bare er planer. Nå har nemlig idrettsklubben inngått en intensjonsavtale med Norgesgruppen om å selge fotballbanen til dem.

Les også
Express vurderer å selge denne gressbanen

Trenger penger til hovedanlegget

Eiendommen er i dag regulert til idrettsformål, men det jobbes nå med en prosess der det ses på muligheter for å få omregulert banen. Da kan det muligens komme en butikk, en Kiwi-butikk, der i stedet for.

Express har eid området der banen ligger i 81 år, siden 1939. Men de trenger ifølge Agderposten penger til andre prosjekter de jobber med. Pengene skal blant annet brukes for å frigjøre kapital til å videreutvikle hovedanlegget deres på Fevik og for å samle all aktiviteten deres der.

De har blant annet ønsker om å bytte ut gresset på hovedbanene med kunstgress, de vil også få opp flomlys, de vil ha nytt dekke på friidrettsbanen, aktivitetsområdet og balløkka, de vil ha et nybygg, basishall og tribuner. Alt dette skal skje trinnvis etter hvert som de har penger til det.

– Alltid interessert i nye etableringer

Ifølge daglig leder Bjørnar Borgestrand Øien i Express går intensjonsavtalen med Norgesgruppen ut på at de skal kjøpe sju av det totalt 10 mål store området. Dette bekrefter også daglig leder i Norgesgruppen Agder AS, Peder Syrdalen.

– Express henvendte seg til oss som én av flere dagligvareaktører og spurte om vi kunne være interessert. Vi er alltid interessert i å etablere næring med rett beliggenhet, hvis det blir regulert til dagligvare. Nå er det opp til Grimstad kommune om de er interessert i dette, sier Syrdalen til avisen.

Han sier også at dersom den kommende reguleringsprosessen går i orden, er det en Kiwi-butikk de ønsker å etablere her.

Daglig leder i Express, Borgestrand Øien, vil ikke ut med hvor mye de kan få for fotballbanen.

Nå blir det opp til Express-medlemmene å godkjenne den eventuelle salgsavtalen.