Endrer: Under pressekonferansen fredag kunne statsminister Erna Solberg (H) melde om lettelser i restriksjonene fra og med lørdag. Foto: Eirin Larsen/Statsministerens kontor

Nå kan du reise utenlands uten å gå i karantene etterpå

Fra og med lørdag klokken 12, så vil reisende som kun har vært i EØS/Schengen-område, slippe karantenehotell. Nå åpnes Norge opp.

– Fra i morgen vil reisende som kun har oppholdt seg innen EØS og Schengen slippe karantenehotell og vi forkorter lengden på oppholdet for reisende som har oppholdt seg i andre deler av verden, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), ifølge VG.

Regjeringen har sendt ut en pressemelding om at reisende som de siste ti døgnene før innreise kun har oppholdt seg i land innenfor EØS og Schengen med mindre enn 500 nye smittetilfeller per 100.000 de to siste ukene, unntas fra kravet om karantenehotell.

Les også
Nå skal bredden i gang

Tre døgn

Hovedregelen for reisende som de siste ti døgnene før innreise har oppholdt seg utenfor EØS og Schengen, er at de skal oppholde seg på karantenehotell fram til negativ PCR-test tatt tidligst tre døgn etter innreise. Mindreårige skal ikke på karantenehotell

– På grunn av den økningen i antall tilfeller med delta-varianten i Storbritannia, må reisende herfra fortsatt på karantenehotell. Det trer i kraft natt til mandag, anfører VG videre.

Regjeringen åpner nå for at utlendinger kan besøke familie og kjærester i Norge. Det er et vilkår at alle må være over 18 år, at de har vært kjærester over ni måneder, og at de tidligere har møttes fysisk.

Åpent for yngre

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.

Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs.

Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Arrangementer

På private arrangementer på offentlig sted, i for eksempel leide eller lånte lokaler, kan man være inntil 100 personer både inne og ute. Så nå kan man igjen ha større brylluper og fester.

På offentlige arrangementer inne, er antallsbegrensningen slik som dere ser på denne sliden: Uten faste, tilviste sitteplasser, kan man være inntil 400 personer fordelt på 2 kohorter. Med faste, tilviste sitteplasser, kan man være 1000 fordelt på 2 kohorter. Bruker man koronasertifikat og testing kan man være inntil 2500 personer.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

På offentlige arrangementer ute er det antallsbegrensningen på denne sliden som gjelder. Som dere ser er grensene utendørs det dobbelte av det som gjelder innendørs. Her er det den samme logikken. Det er tillatt med flere personer hvis alle sitter på faste, tilviste plasser. Og enda flere hvis man bruker koronasertifikat og testing. Det betyr at man kan være inntil 5000 personer på Brann Stadion fordelt i kohorter på 500.

Utelivet

Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves. Innslippsstopp kl. 24:00 opprettholdes. Det er fortsatt krav om registrering, bordservering av alkohol, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) opplyser at det vil bli sommerleir og aktivitetstilbud for barn denne sommeren.

Men du kan fortsatt ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort selv om det overstiger anbefalt antall gjester. Beskyttede regnes ikke med i antallsbegrensningen. Det oppfordres til å møtes utendørs.

Leirer

Innenlandsreiser kan gjennomføres. Personer som ikke er beskyttet og som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen der de har oppholdt seg i tiden før reisen.

Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.

Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn. Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Mer åpent

Den 5. juli blir kommer det en stor liberalisering av reiserådene, i tråd med det EU ønsker og anbefaler. Da vil ikke Utenriksdepartementet lenger fraråde ikke-nødvendige reiser til EØS-landene, Storbritannia og Sveits. Bare reisende fra Malta og Island, pluss enkelte regioner i Finland, slipper nå inn i Norge uten å gå i karantene.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier ifølge VG at situasjonen og smittebildet fortatt er uforutsigbart, og at det raskt kan komme endringer. Følgende land i Europa ligger per i dag mellom 25 og 50 smittede pr. 100 000, ifølge ECDC, europeiske helsemyndigheter, og kan dermed bli «grønne» og unntatt karantene etter de nye reglene fra 5. juli: Italia, Tyskland, Tsjekkia. Ungarn. Østerrike, Bulgaria og Luxembourg.

Men: Helsedirektoratet og FHI foreslår en fraråding av reiser som ikke er strengt nødvendig til land utenfor EØS, Schengen og Storbritannia. Dette kan forsterkes ytterligere med strengere retningslinjer for ubeskyttede og for reise til land med høy forekomst av smitte, og spesielt land med stor utbredelse av virusvarianter.