Korona: Ordfører Beate Skretting og kommuneoverlege Vegard Vige ser ikke grunn til å anbefale noen lokale tilpasninger i smittevernet. Her med kommunikasjonssjef Petter N. Toldnæs (t.h.) ved en tidligere anledning. Foto: Kjetil Karlsen

Derfor vil de ikke stramme inn nå

Kriseledelsen anbefaler verken gult nivå for skoler og barnehager eller andre endringer i det lokale smittevernregimet.

Fredag formiddag var kriseledelsen i Grimstad kommune samlet for å vurdere smittesituasjonen og for å vurdere om det er nødvendig med lokale tilpasninger i Grimstad som følge av økningen av koronasmittetallene lokalt.

– Rådet og konklusjonen var at det ikke er nødvendig å endre til gult nivå i skole og barnehager, og det er heller ikke behov for andre tiltak, opplyser ordfører Beate Skretting (H) i en pressemelding.

Les også
Vil se an smittesituasjonen før de vurderer endringer

Færre nye tilfeller lokalt

Ordføreren peker på at antallet nye smittetilfeller i Grimstad har gått vesentlig ned siden tirsdag.

Torsdag ble det meldt inn tre nye smittetilfeller, ned fra fem på onsdag og tolv på tirsdag. De aller fleste har kjent smittevei. Det er nå 42 innbyggere i isolasjon som følge av påvist smitte.

– Kommuneoverlege Vegard Vige var tydelig på at det ikke er forholdsmessig å gjøre lokale justeringer nå, og rådene fra sentralt hold er å skjerme barn og unge fra tiltaksbyrde. Kriseledelsen fortsetter å følge situasjonen tett, men på bakgrunn av smitteutviklingen og faglige råd fortsetter skoler og barnehager på grønt nivå, står det i pressemeldingen.

Mener testing er tilstrekkelig

– Vi har et omfattende testopplegg for å hindre videre smitte, spesielt blant barn og unge, og det gjøres en stor innsats på test og smittesporing døgnet rundt. Det er avgjørende for at det ikke er behov for lokale tilpasninger nå, sier Skretting.

Hun har en klar oppfordring til innbyggerne:

– Pandemien er ikke over. Det er svært viktig at vi alle fortsatt holder avstand, vasker hendene, tester oss ved mistanke og holder oss hjemme om vi er syke!