MorrTomta: Morrow, batterifabrikk skal ligge i Arendal. Foto: RIFT/NSW Arkitektur

Nå er tomta til batterifabrikken bestemt: - Det kan bety mye for Grimstad

Det ble Eyde Energipark i Arendal som Morrow Batteries valgte til tomt til den gigantiske batterifabrikken.

Ordfører Beate Skretting er glad på Arendals vegne, men også Grimstads.

Glad: Beate Skretting, ordfører, er glad fabrikken blir i Arendal. Foto: Peer Andreassen

– Vi er veldig glad for at Arendal har vært med på denne kampen, og dette er viktig for hele regionen i Østre Agder, også her i Grimstad. Det er en stor og viktig næringsatsing som kan bety mye for våre innbyggere. Gratulerer til Arendal med å ha gjort en god jobb. Vi har sagt det hele veien, at når det ikke ble Grimstad, så støtter vi helhjertet opp om prosjektet i Arendal. Det kan bety mye for Grimstad, både arbeidsplasser, men også ringvirkninger for næringslivet, sier Skretting.

Les også
Slik gikk det med Omre i jakten på milliardfabrikken
Les også
Nå drar det seg til i kampen om å få milliardfabrikken
Les også
Grimstad får knalltøff kamp om batterifabrikken

Ordfører i Arendal, Robert Nordli, bekrefter nyheten overfor Agderposten tirsdag kveld.

– Dette er den aller beste julegaven Sørlandet og Arendal kunne få og en stor anerkjennelse av det arbeidet som er lagt ned for å tilrettelegge for at MB skulle etablere seg i Arendal, sier ordføreren.

Daglig leder i Morrow Batteries, Terje Andersen, bekrefter nyheten i dn.no.

– Det blir Arendal. Det kan jeg bekrefte, sier han.

– Dette er det vi kaller en gigafabrikk, som er definert som en av de største batterifabrikkene i Europa. Vår viktigste kunde er transportsegmentet, bil og annen type transport, og da må du opp i gigastørrelsen, sier han.

Fra starten var det hele 19 forslag fra hele landsdelen, men disse ble i oktober redusert til et finaleheat på fire. Der Arendal var ett av disse. De andre var Lista (Farsund), Støleheia Sør (Kristiansand) og Otra (Vennesla).

Grunnen til at engasjementet rundt fabrikken har vært så stor, er åpenbar: En batterifabrikk kan angivelig skape flere enn 2.000 arbeidsplasser i en kommune. Støttenæringene ikke inkludert.

Avtale

Morrow Batteries har inngått intensjonsavtale om å etablere sin giga-battericellefabrikk i Eyde Energipark i Arendal. Her ligger alt til rette for å nå ambisjonen om å produsere verdens mest bærekraftige batterier.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– I den siste seleksjonsrunden har vi hatt fire veldig gode alternativer. Alle har virkelig stått på og levert solide prospekter, men vi har kommet frem til at Arendal tilbydde den beste pakkeløsningen, sier Terje Andersen, CEO i Morrow Batteries.

Det har vært knyttet stor spenning til hvilken tomt som velges for Morrow Batteries sin storsatsning på Agder. Byggingen av fabrikkens første byggetrinn vil etter planen starte i 2023. Et enstemmig styre har gitt sin støtte til ledelsens anbefaling om å etablere fabrikken i Arendal.

- Det er en fantastisk tomt. Ettersom en del allerede er ferdig planert og regulert er den så godt som byggeklar. Det fundamentale som strøm og vann til kjøling er lett tilgjengelig, samtidig ligger tomten strategisk plassert rett ved E 18 med kort vei til flyplasser, havner og leverandører. Den korte veien til Europa er godt utgangspunkt for å utvikle verdens grønneste batterier, forklarer Andersen.

Deler av tomten ble opparbeidet under byggingen av ny E 18 og er derfor byggeklar. Bruk av allerede opparbeidet areal bidrar til et minimalt klimafotavtrykk i etableringsfasen.

– Jeg tror at dette har vært en god øvelse for mange når det gjelder å se industrielle muligheter. Tilgang på ren energi og stabil infrastruktur vil være avgjørende for mange kommende satsinger. Her har Agder absolutt vist hva som finnes av muligheter. Klargjorte tomter er en fordel i kampen om ny industri, så her har regionen allerede fått en god start, sier Andersen.

Morrow Batteries ble etablert i juni 2020 etter initiativ fra Agder Energi og investor Bjørn Rune Gjelsten. Disse utgjør også majoriteten i selskapet, med henholdsvis 39% for Agder Energi Venture og 40% for Noah (eid av Gjelsten Holding).