Opprykk: I oktober ble Svein Harberg (H) valgt som første visepresident til Stortinget, der bildet er fra valget. Nå rykker han opp som leder av presidentskapet, etter at stortingspresidenten trakk seg torsdag. Foto: Karin Andersen

Uklart hvor lenge Harberg fungerer som stortingspresident

Svein Harberg (H) rykker opp, og overtar inntil videre toppvervet etter at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) trekker seg i kjølvannet av pendlerboligskandalen.

Det er Verdens Gang som melder at stortingspresidenten torsdag kveld har valgt å trekke seg. Dette skjer etter at Adresseavisen i Trondheim avslørte tidligere i uken at Hansen i flere år hadde en gratis pendlerleilighet i Oslo.

Dette skjedde samtidig som hun og mannen bodde i Nordre Follo, under tre mil fra Stortinget. Kravet for å få pendlerbolig er minst fire mil. Men Hansen hadde et rom i Trondheim, hos Trond Giske (Ap), som folkeregistrert adresse.

Etterforskes

Oslo Statsadvokater har beordret Oslo politidistrikt om å etterforske om seks ikke navngitte stortingspolitikere har begått bedrageri eller andre lovbrudd i forbindelse ved å motta pendlerleilighet fra Stortinget.

Ifølge VGs opplysninger skal Hansen ha fått et kort forvarsel om etterforskningen før politiets pressemelding kom. Da var den skriftlige redegjørelsen hun skulle gi til Stortinget torsdag allerede klar, og i ferd med å bli utsendt.

Stortingets første visepresident Svein Harberg (H) trer inn som leder til ny stortingspresident er valgt. Han skal lede presidentskapet, og blir dermed nummer to i den politiske rangstigen i Norge, etter Kongen.

Overtar: Inntil ny stortingspresident blir valgt, er det Svein Harberg (H) fra Grimstad som skal lede Stortingets presidentskap. Foto: Baard Larsen

Overtar

– Jeg er fortsatt første visepresident på Stortinget, selv om stortingspresidenten har trukket seg. Så jeg ivaretar hennes oppgaver inntil videre, og det fungerer dermed slik at jeg sitter inntil ny president er valgt, sier Svein Harberg (H) til Adressa.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Når dette valget blir gjennomført, er ikke sikkert. Dette regner jeg med blir til uka, og det er slik at plassene i presidentskapet er fordelt etter partistørrelse. Ettersom en Ap-representant går ut av presidentskapet, er det normalt at en fra Ap skal inn igjen. Men det er mulig for ett parti, å gi plassen til et annet parti, legger han til.

– Dette er trist. Og krevende. Eva Kristine Hansen (Ap) kom i en situasjon som gjorde at hun måtte trekke seg fra vervet, uten at hennes forklaring var blitt behandlet. Men hefter det ved tilliten til deg, så må du forlate posten, påpåpeker Harberg.

Vet ikke hvem

Fra Høyres side var utgangspunktet at partiet ikke ville konkludere, før fakta var kommet på bordet, og Hansens forklaring gitt. Så langt kom de ikke, før politiet varslet at de ville etterforske minst seks stortingsrepresentanter. Hvem de seks er, er ikke offentliggjort.

– Presidentskapet forsøker nå å få avklart hvem dette er, slik at de aktuelle får informasjon omkring dette. Vi mener at det må informeres om både hvem som er aktuelle, og om noen av de som er omtalt med navn, ikke er aktuelle, påpeker den fungerende stortingspresidenten.

Forespørsler omkring hva konkrete navngitte personer er siktet eller mistenkt for, kan politiet i utgangspunktet ikke utgi fordi det er vernet av taushetsplikten, jf. politiregisterloven § 23.

Ikke dømt

– Det er viktig å understreke at selv om det blir politietterforskning, så er enhver uskyldig inntil de har fått en fellende dom. Så her må vi la politiet gjøre jobben sin. Vi er lovgivende forsamling, og skal ikke være en dømmende forsamling, understreker Svein Harberg.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Stortingets administrasjon vil bistå politiet, ved behov. Og så får vi vente på resultatet. Nå er det politiet på eget initiativ iverksetter etterforskning, og det er ryddig at de gjør dette. For å få avklart om noen har gjort noe galt. Samtidig går det på folks tillit til de folkevalgte, legger han til.

– Selv om det har vært noen saker omkring bruken av pendlerbolig fra stortingsrepresentanters side, så er det viktig å understreke at enhver sak er forskjellig. Her må foretas en gjennomgang av regelverket, for å gjøre dette enda klarere. Et eksternt utvalg er allerede i gang med denne jobben, avslutter fungerende stortingspresident Svein Harberg (H) fra Grimstad.