Nav-leder: Øystein Fritzen er leder for Nav Grimstad. Foto: Martin Haugen

Liten økning i ledigheten

Litt flere står uten arbeid i kommunen enn i måneden før.

Det viser ferske tall fra Nav. Det er 418 helt arbeidsledige i Grimstad per november 2020. Det er 16 flere helt ledige i Grimstad kommune i november målt mot oktober. Andelen helt ledige er 3,6 prosent i november mot 3,4 i oktober, opplyser Øystein Fritzen, som er leder for Nav Grimstad.

Det er seks flere delvis ledige i Grimstad i samme periode. Andelen delvis ledige er 2,3 prosent i november mot 2,2 i oktober. De siste to ukene har ledigheten vært uendret på 3,6 prosent i Grimstad kommune.

Grimstad ligger ikke langt unna ledighetsnivået for Agder fylke totalt sett.

Fredag 27. november var 9.727 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

– Det er 137 flere enn for en måned siden, samtidig er det nå 89 flere registrerte permitterte enn i oktober, sier fungerende direktør i NAV Agder Hilde Høynes i en pressemelding.

5.079 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken. I Norge er 3,9 prosent av den samlede arbeidsstyrken helt ledige. Antall helt ledige i Agder har økt med 89 personer siste måned.