Krisetiltak: Erna Solberg (H) legger frem nye tiltak for å hjelpe norsk økonomi. Foto: statsministerens kontor

Dette er krisetiltakene som regjeringen satser på

Fredag la statsminister Erna Solberg (H) frem tiltak for å hjelpe bedrifter og trygge arbeidsplasser i den økonomiske krisen.

Torsdag ble nye drastiske smittevernstiltak for hele landet kunngjort. Blant annet skal alle skoler og barnehager stenge, og det innføres forbud mot og restriksjoner på en rekke arrangementer og virksomheter.

Fredag la regjeringen frem nye tiltak for å motvirke krise i norsk økonomi.

Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Jan Tore Sanner (H) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er til stede på pressekonferansen.

Tiltak mot den økonomiske krisen

Regjeringen vil i denne omgang prioritere følgende tiltak:

Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. Vi må blant annet sikre nødvendig tilgang på legemidler, og ressurser til å gjennomføre nødvendige koronaprøver. Det kan bli nødvendig med økt bemanning i helsesektoren. For å legge til rette for at helsepersonell som har gått av med pensjon kan mobiliseres, foreslås det å endre pensjonslovene slik at arbeid ifb. virusutbruddet ikke fører til avkorting av pensjonen.

Reduksjon fra 15 til to dager dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig.

Oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig

Redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 pst. til 40 pst. for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket vil være midlertidig.

Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd i 2020, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe Foreløpig utgave 12 bedrifter som i dag er rammet av at inntekter bortfaller, for eksempel i reiseliv. Det kan bidra til at bankene blir mer villige til å gi bedriftene lån i en overgangsperiode.

Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd i 2020, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Formuesskatten er en skatt som må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Da vil bedrifter med underskudd kunne slippe å betale utbytte til eiere med sikte på å dekke eieres formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddsskatt.

Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger som finner sted i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. I en periode med lavere aktivitet kan det være gunstig for bedriftene å øke innsatsen for å styrke kompetansen til arbeidstakerne. Fylkeskommunene vil få økt bevilgning til dette formålet for å kunne ivareta regionale behov. Dette vil komme både arbeidstakere og bedriftene til gode på litt lengre sikt.

Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet. Kilde: NRK

Du kan følge pressekonferansen her (ekstern lenke).

Lokale forventninger

Adressa har spurt leder i Grimstad næringsforening Hanne Gulbrandsen om å kommentere situasjonen.

Hanne Gulbrandsen i Grimstad næringsforening vil bistå næringslivet som dialogpartner i tiden fremover. Foto: Arkivfoto

– Vi oppfordrer til å følge de tiltakene som kommer fra sentralt hold. For lokalt næringsliv er det kommunen som setter rammene. Vi ser det påvirker næringslivet i ulike grader. Vi vil følge nøye med og ha nøye dialog med NHO og andre for å se om bransjer som er sterkt berørt for å se om det finnes støtteordninger, sier hun.

– Vi ser at rentene er satt ned, og det er positivt. Vi det også at enkelte bransjer er i en tøff likviditetsperiode på denne tiden av året, og vi vil råde dem til å ta kontakt med deres finanspartnere og høre om det er mulig å forlenge kreditten, sier Gulbrandsen.

– Det er en del som har måttet iverksette permitteringer, og da er det viktig å få god dialog med juridiske samarbeidspartnere og jurister i Virke og Nav, som kan bistå i den anledning. Så må vi nesten bare avvente hva som kommer fra sentralt hold, sier hun.

I likhet med statsminister Erna Solberg (H) og lokale myndigheter tar Gulbrandsen til orde for å la være å hamstre mat.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg vil oppfordre folk som privatpersoner til å følge føringene som kommer, og spesielt dette med hamstring. Det er nok mat til alle, sier hun.

Næringsforeningen vil i tiden fremover være tilgjengelige for å hjelpe lokalt næringsliv med råd og veiledning.

– Vi vil være en dialogpartner for alle som vil ha noen å sparre med. Vi har hjemmekontor med mail og telefon, og er tilgjengelige, sier hun.

– Det er selvfølgelig en situasjon som rammer negativt for langt de fleste. Så får vi håpe det kommer flere typer tiltak ala den rentesenkingen. Vi håper det kan komme noen tiltak som kan stimulere til at Norge kan komme på fote igjen, sier Gulbrandsen, som samtidig understreker at liv og helse må komme først.

– Det respekterer vi jo. Foreløpig forholder vi oss litt rolig i båten. Vi ser at Arendal har innført begrenset åpningstid i varehandel, og det tipper jeg flere vil gjøre, sier hun.