Rykenefossen eies av Agder Energi, som igjen delvis er eid av Statkraft. Foto: Arkiv

Kraftig resultatnedgang for Agder Energi

Agder Energi hadde ved utgangen av september et underliggende resultat etter skatt på 84 millioner kroner. I samme periode i fjor var resultatet på 612 millioner kroner.

Det går frem av en pressemelding fra selskapet. Grimstadmannen Steffen Syvertsen, som nylig fikk jobben som konsernsjef, forklarer hva som ligger bak nedgangen.

- Et lavere resultat fra vannkraftvirksomheten som følge av en vesentlig lavere produksjon og lavere oppnådde priser enn i samme periode i fjor, er hovedforklaringen til resultatnedgangen. Sikringsstrategien vår skal bidra til stabile resultater, men kraftprisene vi oppnådde gjennom sikringsaktiviteter har vært lavere enn spotprisene. Resultatbidragene fra nettvirksomheten vår har også vært svake i 2019. Dette skyldes blant annet omfattende tiltak i strømnettet for å sikre strømforsyningen, sier han.

Steffen Syvertsen er ny sjef i Agder Energi. Foto: Arkiv

Fjorårets vinter var snøfattig og derfor var konsernets ressursbeholdning, det vil si vann i magasinene og tilsigsfeltene og snø i fjellene, lavere enn normalt fra begynnelsen av året. Vannkraftproduksjonen har derfor vært lavere enn normalt i år, står det i pressemeldingen.

- Fra begynnelsen av 2019 og frem til utgangen av september har vi produsert vesentlig mindre enn vi gjorde i perioden fra begynnelsen av januar til slutten av september i fjor. Ressursbeholdningen utover året har bedret seg, og ved utgangen av tredje kvartal er den høyere enn normalt. Dette er vann som ikke er produsert ennå, og med en normal ressurstilgang fremover forventer vi en normalisering av resultatene i 2020, sier Syvertsen.

Agder Energis produksjon av ren, fornybar vannkraft pr. tredje kvartal i 2019 var på 4 892 GWh. Det tilsvarer det gjennomsnittlige, årlige energibehovet til rundt 300.000 boliger. Til sammenligning var vannkraftproduksjonen pr. tredje kvartal i fjor på 6 333 GWh, det vil si en nedgang på 23 prosent.