Må gå: Kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim forlot møtet før vedtaket ble fattet. Nå skal det forhandles frem en løsning sammen med ordfører Beate Skretting. Foto: Martin Haugen

Kommunedirektøren må gå: Dette synes ordføreren om vedtaket

Ordfører Beate Skretting er ikke overrasket over utfallet av saken som ble diskutert i kommunestyret tirsdag ettermiddag.

– Det var en krevende prosess i kommunestyret, som ledet til vedtaket som jeg som ordfører må forholde meg til, sier ordfører Beate Skretting etter vedtaket i saken om kommunedirektør Tone Marie Nybø Solheim.

Flertallet i kommunestyret gikk inn for at arbeidsforholdet med kommunedirektøren skal avsluttes.

Les også
Flertallsvedtak: Vil at kommunedirektøren fratrer

– Og det skjer i en krevende tid, med omstillinger, budsjettprosess og pandemi-situasjonen som er over oss.Det blir krevende å manøvrere dette, sier Skretting.

Nå blir veien videre å gjennomføre vedtaket som ble fattet.

– Vi må forhandle oss frem til en løsning, og det vil skje så raskt som mulig. Det ligger også i forslaget til vedtak. Men kommunedirektøren er kommunedirektør i Grimstad kommune til annet er besluttet så det må vi forholde oss til, frem til alt er bestemt, understreker hun.

Les også
Diskuterte kommunedirektørens fremtid bak lukkede dører

Ordføreren er ikke overrasket over det som ble vedtatt sent tirsdag ettermiddag.

– Det var gitt sterke signaler i forkant, så utfallet var ikke overraskende. I tiden frem til nå har jeg forsøkt å håndtere saken på en så ryddig måte som mulig.

Kommunedirektøren forlot møtet da dørene ble lukket.

– Det har vært en lang og krevende dag i kommunestyret, og saken som ble tatt opp til slutt la nok sitt preg på hele møtet, sier Skretting.