Muligheter: Kraftproduksjon ved hjelp av havvind er noe av det Agder Energi satser på. Foto: Agder Energi

Kaster seg inn i kampen om havvindprosjekt

Green Investment Group slår seg sammen med Vårgrønn og Agder Energi i kampen om å vinne et havvindprosjekt i Norge.

Konsortiet skal konkurrere om å bygge havvind på norsk sokkel i Sørlige Nordsjø II, der det er åpnet for til sammen 3 GW kapasitet. Sørlige Nordsjø II-sonen er et av to områder der den norske regjeringen har åpnet for havvindutbygging.

Med nærhet til det europeiske kraftmarkedet, grunne havdybder, gode vindforhold og gode muligheter for sameksistens med andre næringer, er deler av Sørlige Nordsjø II-området spesielt godt egnet for storskala kraftproduksjon. Norge har arealet, vindressursene og leverandørindustrien som trengs for å bli en vindmakt til havs.

Spennende

– Det å skape en ny industri er Norges mål for utvikling av havvind i Norge. Vi jobber tett med den norske leverandørindustrien, og ser fram til å bidra til konsortiets sterke engasjement for lokal sysselsetting og leverandøraktivitet. Samtidig vil norsk havvind være et reelt bidrag til energiomstillingen i Europa, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Med: Agder Energi og konsernsjef Steffen Syvertsen mener havvind er viktig for energiomstillingen i Europa. Her avbildet i en annen forbindelse. Foto: Janicke Yttervik

Visjon 50 GW i 2050, en samfunnsøkonomisk analyse utført av Thema Consulting på vegne av Agder Energi og Vårgrønn, viser hvordan en stor norsk havvindindustri kan gi 50.000 nye jobber, 100 mrd. kroner i årlig eksportverdi fra kraftsalg og kraft til ny fastlandsindustri fram mot 2050.

– Vårgrønn og Agder Energi skal eie 37,5 prosent av konsortiet hver, mens Green Investment Groups (GIG) eierandel blir 25 prosent. Vårgrønn er prosjektleder for konsortiet, opplyses det i pressemeldingen.

Lang erfaring

– Norge er et av de mest lovende landene for havvind i verden, og vi ser fram til å søke om konsesjon. Vi er svært fornøyde med å samarbeide med Agder Energi og Vårgrønn om å etablere et sterkt havvindkonsortium for Sørlige Nordsjø II, sier Edward Northam, sjef for GIG Europa, i pressemeldingen.

– Selskapene, som er basert på Sør- og Vestlandet, kan utnytte sin samlede energikompetanse og regionale tilstedeværelse, mens GIG bidrar med erfaring fra utbygging av havvind og fornybar infrastruktur globalt. Til sammen utfyller vi hverandre og bidrar til å styrke konsortiet ytterligere, legger han til.

– Green Investment Group har lang erfaring med å utvikle og drive havvindparker globalt. Selskapet vant retten til å bygge 1,5 GW havvind i den svært konkurranseutsatte fjerde lisensrunden i Crown Estate i England. Det viser at GIG bringer med seg erfaring, kapasitet og kompetanse som trengs for å sikre vårt konsortium lisenser i Norge, sier Vårgrønns Olav Hetland.