Strengere: Grimstad følger en del av tiltakene som Arendal har innført. Det blir strengere. Bildet er fra teststasjonen som er åpen i Grimstad igjen. Foto: Thomas Skjeggedal Thorsen

Dette blir de nye smitteverntiltakene

Formannskapet vedtok å innføre strengere smitteverntiltak onsdag. Politikerne var bekymret over den kommende konfirmasjonshelgen, men prioriterer smittevern først.

Ordfører Beate Skretting hadde innkalt til et ekstraordinært møte i formannskapet onsdag formiddag, der et av temaene var kommunens vurdering av behov for lokal forskrift knyttet til smittevern. Samtlige formannskapsmedlemmer var på plass via Teams.

Kommunikasjonssjef Petter N. Toldnæs var på plass som fungerende kommunedirektør, ettersom Tone Marie Nybø Solheim er på ferie. Kommuneoverlege Vegard Vige var også på plass, og informerte om bakgrunnen for møtet.

2 syke, 34 i karantene

– Bakgrunnen er at vi har hatt ganske kraftig stigning i antall personer som har hatt nærkontakt eller vært i kontakt med smittede folk i Arendal. Vi har to personer som er syke nå, og det er 24 som er i karantene etter å ha hatt nærkontakt med noen som er syke i Arendal. Det er ikke et avskrekkende tall, men det er en økning og det er nok bare hell at vi ikke har sett flere smittede her, sa Vige.

På et pressetreff senere onsdag sa han at tallet på folk som er i karantene som følge av situasjonen i Arendal er oppjustert til 34.

Klart råd: Kommuneoverlege Vegard Vige anbefaler å følge smittevernrådene til Arendal kommune. formannskapet diskuerte saken onsdag formiddag i et ekstraordinært møte. Foto: Martin Haugen

Ser til Arendal

Kommuneoverlege Vegard Vige anbefalte å følge smitteverntiltakene som er innført i Arendal. Dette vedtok politikerne, bortsett fra det som gjelder begrensninger av besøk på institusjonene.

– Arendal har innført en del begrensninger på sykehjemmene sine, blant annet stengt dagsentertilbudene sine. Vi mener det ikke er grunnlag for å gå så langt her, så det vil vi ikke anbefale, sa Vige.

Skolene og barnehagene vil heller ikke bli rammet av at Grimstad nå strammer inn reglene sine.

Noen som vil bli berørt av formannskapets vedtak onsdag, er alle de som skal ha eller skal i konfirmasjon de kommende helgene.

– Jeg anbefaler at vi for en kort periode på 14 dager setter ordentlig på bremsen, og stopper store ansamlinger av folk. Det har selvsagt negative sider, og jeg vet at vi går inn i en konfirmasjonshelg nå, men jeg anbefaler at vi følger anbefalingene om begrensningene på antall mennesker samlet. Det vil si at vi går fra 20 til 10 personer i private hjem, og fra 200 til 50 på offentlige steder. Det betyr at man kan kun være samlet ti personer om man har konfirmasjonen hjemme, men har man det i på et grendehus, i en gymsal eller i et selskapslokale, så er tallet 50, sa Vige.

Les også
Dette betyr de nye smitteverntiltakene for Jerv

Flere politikere følte seg delt med tanke på at det er mange familier som går konfirmasjonshelger i møte, men flere pekte også på viktigheten av å være konsekvente.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Jeg tenker at begrunnelsen for å gjøre dette er så god at vi må trumfe ulempene med de tiltakene vi innfører. Jeg skjønner det blir vanskelig for mange, men å begynne å gjøre unntak tror jeg er viktig at vi unngår, sa Arnt Gunnar Tønnessen.

I Arendal er det nå 83 personer som er eller har vært smittet. I september var det en voldsom økning. Da i alt 42 ble smittet.

I Grimstad er det nå to personer som har fått påvist Covid-19 de siste dagene. Tidligere i år har det vært fire andre tilfeller, samt også en Jerv-spiller for kort tid siden. I følge Vige har ingen av de smittede blitt smittet her i Grimstad.

Kommuneoverlegen mener det er god solidaritet å innføre strengere tiltak i lys av situasjonen i nabokommunen.

Tiltak

Lokal smittevernsforskrift for Grimstad kommune (Gjeldene fra 30. september klokka 16 til og med 14. oktober)

Begrensninger på arrangementer på privat sted

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på sammenkomster i private hjem der flere enn 10 personer er til stede samtidig. Som sammenkomst på privat sted regnes blant annet fester, selskaper og andre tilstelninger, utendørs og innendørs i tilknytning til private hjem og eiendommer.

Begrensninger arrangementer på offentlig sted

Det er tillatt å arrangere og delta på offentlige arrangementer som faller inn under covid-19-forskriften § 13. Antallet deltakere på slike arrangementer begrenses til 50.

For denne typen arrangement må det være til stede en ansvarlig arrangør.

Arrangøren skal legge til rette for at smittevernrådene kan følges.

Som offentlig sted regnes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes, samt lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Skjenkesteder og restauranter

Serveringssteder skal registrere telefonnummer til gjestene og tidspunktet for besøket og slette disse listene etter 10 dager.

Tiltakene har hjemmel i smittevernloven § 4-1 første ledd a).

I tillegg fremmet ordfører Beate Skretting (H) følgende tilleggsforslag, som ble enstemmig vedtatt:

Kommunedirektøren bes foreta en gjennomgang i organisasjonen for å se på hvilke tiltak som kan iverksettes når det gjelder hjemmekontor, økt bruk av digitale møteplattformer og eventuelt andre smittebegrensede tiltak i den perioden forskriften gjelder.