Sykehuset: Sørlandet sykehus avdeling Arendal er det nærmeste sykehuset til Grimstad. Foto: Martin Haugen

Innfører påbud om munnbind

Pasienter og besøkende må bruke munnbind på sykehuset fra og med torsdag.

Smittesituasjonen på Sørlandet er i endring, med et stadig større antall med smittede i vår region. Fra torsdag 25. februar vil derfor pasienter som skal til konsultasjon og andre besøkende til Sørlandet sykehus måtte bære munnbind. Det går frem av en pressemelding fra sykehuset onsdag ettermiddag.

Munnbind blir delt ut ved ankomst klinikken om behov.

Pasienter og pårørende som skal til elektive undersøkelser eller annen poliklinisk undersøkelse/behandling må bære munnbind så lenge de er inne på SSHF.

Besøkende må bære munnbind under hele besøket.

Munnbind-påbudet gjelder ikke for barn under 12 år.

Pasientene oppfordres til å ta med eget munnbind selv, og tøymunnbind aksepteres som tilstrekkelig. Det vil være munnbind tilgjengelig i adgangskontrollen for dem som ikke har eget munnbind.

Dette gjelder for alle de tre somatiske klinikkene, Arendal, Flekkefjord og Kristiansand, samt Klinikk psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH).

Sykehusets ansatte bærer munnbind i pasientkontakt.