Det hadde ifølge Arnstein Øyslebø og Ingvild Kjær Arnebø i stemmestyret vært tett med folk på rådhuset for å stemme fra de åpnet lokalene klokken ti. Da Adressa var innom var det nokså rolig, og de som var der for å stemme ville ikke bli med på bildet.
Det hadde ifølge Arnstein Øyslebø og Ingvild Kjær Arnebø i stemmestyret vært tett med folk på rådhuset for å stemme fra de åpnet lokalene klokken ti. Da Adressa var innom var det nokså rolig, og de som var der for å stemme ville ikke bli med på bildet.

Informerer og orienterer velgerne

Valglokalene i Grimstad åpnet klokken ti i dag, og på rådhuset har det ifølge stemmestyret vært bra med folk så langt.

– Det har vært veldig bra her i dag, og til tider har det vært tett med folk og kø. Så det ser foreløpig ut som det blir en bra oppslutning, sier leder i stemmestyret, Arnstein Øyslebø.

Han og 12 andre i stemmestyret er i dag på plass på rådhuset for å sørge for at stemmegivningen til årets kommune- og fylkestingsvalget går som det skal.

– Folk er flinke til å huske legitimasjon, og så passer vi på at de har det med før de går inn i selve stemmelokalene. Vi slipper ikke så mange inn i rådhussalen samtidig. Der skal kun de som stemmer være, ikke de som står i kø. Vi har seks stemmeavlukker her i dag, sier Øyslebø.

Han forteller videre at de prøver å informere og orientere velgerne om hvordan man gjør det hele før de går inn for å stemme. De informerer om alt fra det at de må ha med legitimasjon, at de kan velge om de vil stemme både på kommunevalget og fylkestingsvalget, og om hvordan de kumulerer og gir slengere om de ønsker det.

– Foreløpig går alt veldig bra. Vi skal være her helt til stemmene er telt opp i kveld, så det blir en lang dag, sier Øyslebø.

Til sammen 2.037 valglokaler er åpne på valgdagen. I Grimstad kan man stemme på Eide skole, Fevikhallen, Frivoll skole, Grimstad rådhus, Holvika ungdomsskole Oasen, Naturmurhallen og Vikhallen.

Valglokalene stenger klokken 20.

anna@gat.no