Klager på tvangsmulkt; - Har så langt bare vært en bortkastet utgift