– Som følge av de store snømengdene som har kommet den siste tiden, innføres ekstraordinær båndtvang i Grimstad kommune. Dette gjøres for å hjelpe viltet i en krevende periode, står det i en pressemelding.

De store snømengdene skaper utfordringer for ville dyr, og dette gjelder særlig rådyr. I dyp snø sliter de både med å ta seg frem i skogen og med å finne mat, og havner derfor fort i farlige situasjoner når de trekker ut på veiene.

Adressa har skrevet om observasjoner av en rådyrflokk på gangstiene ved Lia, og fredag ble et rådyr drept på brutalt vis av to løse hunder på Saltrød, i tillegg til at flere ble påkjørt ulike steder i fylket.

Gjelder hele kommunen

Her er forskriften som nå gjelder:

§ 1

Av hensyn til viltet innføres det ekstraordinær båndtvang gjeldende for Grimstad kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet.

Båndtvangen gjelder hele Grimstad kommune.

§ 2

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder t.o.m. 31.03.2024, eller inntil den blir opphevet av ny forskrift dersom snøforholdene tillater det.

§ 3

Forskriften kan påklages til Statsforvalteren i Agder.