Har sperret av og skiltet med rasfare på omstridt tomt

foto