Må gjøre justeringer etter klager på nytt boligfelt