Diskusjonen om Grimstads nye renseanlegg har pågått i årevis, og i takt med stadig strengere krav og økende kostnader har også kalkylene for prosjektet endret seg drastisk.

I 2015 ble det anslått at et nytt renseanlegg ville koste om lag 100 millioner kroner. Med indeksregulering våren 2024 er det planlagte anlegget i fjell i Bjønneheia nå beregnet å koste 976 millioner kroner, altså nærmere ti ganger så mye.

Daganlegg: Slik er et renseanlegg på bakkeplan i Industriveien 1 illustrert i forprosjektet for daganlegg. Foto: Asplan Viak

Øyner stor besparelse

Nå anbefaler kommunedirektøren politikerne å ta rev i seilene og gå bort fra planen om å sprenge seg inn i Bjønneheia for å etablere anlegget. Ifølge ferske beregninger vil nemlig denne løsningen være 225 millioner kroner dyrere enn å bygge det det på bakkeplan.

Anbefaling: Kommunens prosjektleder Per Morten Normann kommer på vegne av kommunedirektøren med en klar anbefaling om å droppe renseanlegg i fjell. Foto: Martin Haugen

Det går frem av et saksfremlegg til politikerne kommende uke, som er ført i pennen av Per Morten Normann. Han er kommunens prosjektleder for det nye renseanlegget, og kunne allerede i august 2023 fortelle politikerne at en kostnadsramme på 880 millioner kroner for et fjellanlegg ikke ville holde.

Bjønneheia: Det er under denne skogkledde heia man har sett for seg å sprenge ut haller til nytt renseanlegg. Foto: Martin Haugen

Nye beregninger

Sammenlikningen av dag- og fjellanlegg er nå mulig fordi det er laget et forprosjekt for daganlegg samtidig som forprosjektet for fjellanlegget er oppdatert, blant annet med nye grunnboringer i Bjønneheia.

Grunnboring: Tidligere i vår ble det tatt en rekke prøver av fjellet i Bjønneheia, hvor man har sett for seg å sprenge ut plass til renseanlegg. Foto: Fredrik Bjørklund

Forprosjektet for daganlegg er noe som ble bestilt av kommunestyret i september, og nå foreligger altså beregningene som viser at dette er en løsning som kan spare kommunen for store summer. I tillegg til en lavere pris skal også daganlegg ta et halvt år mindre å ferdigstille.

Pumpestasjon

I forprosjektet er det lagt til grunn at utslippspunktet for det rensede vannet skal være på omtrent 50 meters dybde. Dersom det bygges et daganlegg, er det tilstrekkelig høydeforskjell til å etablere en utslippsledning med selvfall til kyststrømmen, men hvis utslippsledningen fra et fjellanlegg skal forlenges ut i kyststrømmen, vil det ikke være tilstrekkelig selvfall, og det må derfor bygges en pumpestasjon som pumper renset avløpsvann ut, står det i sakspapirene til teknisk utvalg, som behandler saken 14. mai.

Der er anbefalingen å vedta at kommunedirektøren videreutvikler konseptet for nytt renseanlegg i dagen, og at det ikke arbeides videre med konsept for nytt i renseanlegg i fjell.