– Det har vært en tung vei å gå med mye uenigheter

foto