Mesterverk på flyttefot fra Killegård til byen

foto