Flere barnehager har ledige barnehageplasser

foto