Foreslår å gjøre plass til nøytralt seremonirom i nytt kirkebygg

foto