Grimstadmann mistet kontakten med omverdenen da krigen brøt ut