– For tett koblet til et dyrt og dysfunksjonelt kraftmarked

foto