foto
Et unikt fellesskap: Fredag fikk eierne av disse fem husene på Rønnes Bygningsvernprisen for 2021. Her ser vi dem på verven der det ble bygget seilskuter tidligere, mens de som arbeidet på verftet bodde i disse fem husene. Vi ser fra venstre, og som bor i huset lengst til venstre på bildet; Harald Berge og Torill Birkenes Kringlebotn, deretter Christen Pierre Schreuder (sønn) og Marianne Frisell Schreuder, samt Jacqueline Schreuder og (far) Fredrik Conradi Schreuder. Vi ser også Else Marie og Hans Olav Myhre, som bor i hus nummer tre fra venstre, også kalt Bjorhaven Østre, Carl Christian Christensen som bor i det eldste huset fra 1845 og Bjørg Drevdal i huset helt til høyre. Foto: Kjetil Karlsen

Pris til unik husrekke: – En stor ære og en forpliktelse