Flere måneder siden isolasjonstallene har vært på dette nivået