Grimstad blant finalistene når ny batterifabrikk skal velge tomt