Politikerne må prioritere kommunens kjernevirksomhet - skole og helse