Bergshav tjener på høy dollarkurs og lav oljepris

foto