- Hver dag oppstår farlige situasjoner langs Homborsundveien

foto