Nå skal rammeavtalene i alle sektorer gjennomgås

foto