Vil vurdere om det kan bygges småbåthavn i Landvikvannet

foto