Kontakten for trygghetsalarmbrukerne skal nå være i orden