– Tillit er ikke noe vi kan kreve, tillit er bare noe vi kan få

foto