- Hvis vi fortsetter å bevege oss i retningen soveby, kan det bli en trussel

foto