Har undersøkt effekten av senteret for voldsutsatte barn

foto